Zasady układania mieszanki betonowej

Zasady sporządzania mieszanki betonowej

Mieszankę betonową możemy wyprodukować ręcznie na placu budowy, korzystając z betoniarek lub zamówić ją w betoniarni, co na pewno jest znacznie prostsze. Zanim zdecydujesz się na określoną formę, zapoznaj się z zasadami układania mieszanki na stropie. I tak jeszcze przed betonowaniem zbrojenie powinna odebrać osoba do tego uprawniona, a więc zbadać czy jest ono rozmieszczone […]